Logo_Khaisripramot copy.jpg (41121 bytes)

 

เกียรติคุณ

Home Feedback Search ENGLISH

 

ประวัติ
ที่ตั้งและขนาด
ข้อมูลทั่วไป
ปรัชญาการศึกษา
อาคารสถานที่
บุคลากรและนักเรียน
เกียรติคุณ

โรงเรียน

            ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากการจัดประกวด การจัดบอร์ดนิทรรศการ“เด็กวัฒนธรรมไทย” ปี 2538 ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1 โครงการห้องเรียนสวยสะอาด บรรยากาศ วิชาการ ปีการศึกษา 2538

รับโล่การจัดกิจกรรมลำลึกถึงพระคุณแม่ ปีการศึกษา 2538 จากสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย

รับโล่การจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระคุณแม่ ปีการศึกษา 2539 จากสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย

บุคคลากร

ได้รับรางวัลจากการจัดนิทรรศการ การเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าระบรมราชินีนาถ ปี 2539

ด้านกิจกรรม

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดการจัดบอร์ดนิทรรศการ

“ เด็กกับวัฒนธรรมไทย ” ระดับประถมศึกษา ปี 2538

ได้รับรางวัลชนะเลิศหญิงเดี่ยว และหญิงคู่ในการแข่งขันเปตอง ของการแข่งขันกีฬานักเรียนกรุงเทพมหkนคร ปี 2538

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันเปตองชายคู่ ของกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร

 

Home ] ประวัติ ] ที่ตั้งและขนาด ] ข้อมูลทั่วไป ] ปรัชญาการศึกษา ] อาคารสถานที่ ] บุคลากรและนักเรียน ] [ เกียรติคุณ ]